25 sept. 2017

ARC-Expo "Zäit" @ ViandenL’Administration Communale de la ville de Vianden et les artistes de l'ARC ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition
Zäit
qui aura lieu le samedi 23 septembre 2017 à 17h00 à la Veiner Konstgalerie (6, impasse Léon Roger L-9410 Vianden; à côté du "Veiner Stadhous" place Victor Abens; derrière la boulangerie "Croissant d'Or" Grand-Rue).

Les artistes-membres exposant:
Rol Backendorf, Josiane Ginter, Corinne Goetz, Anne-Marie Grimler, Margot Guion, Juliette Haag, Marina Herber, Assy Jans, Serge Koch, Astrid Koemptgen, Gery Oth, Isabelle Pirson, Ania Polfer, Nicole Rapp, Milly Richter, Ingo Schandler, Gunseli Toker, Mario Vandivinit, Zahrée Veerman.

L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00 du mercredi 27 septembre au dimanche 15 octobre 2017 inclus.
Note: le dimanche 15 octobre aura lieu la célèbre « Fête de la Noix » à Vianden! 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site: https://arcasbl.wixsite.com/arc-asbl

19 mars 2017

Expo "ReNaissance"
L'Administration Communale de Roeser
et les artistes de l'ARC ont le plaisir
de vous inviter au vernissage de l'exposition
"ReNaissance"
qui aura lieu le jeudi 30 mras 2017 à 18h30
à la maison Communale, Salle François Blouet
40, Grand-Rue L-3394 Roeser

Les membres exposants sont :
Rol Backendorf, Dany Blasen, Josiane Ginter, 
Corinne Goetz, Anne-Marie Grimler, Margot Guion, 
Assy Jans, Serge Koch, Josée Olinger, 
Gery Oth, Ania Polfer, Milly Richter, 
Yvette Rischette, Ingo Schandeler, Gunseli Toker, 
Mario Vandivinit, Zahrée Veerman.

Les invités – membres adhérants – sont :
Monique Becker, Gérard Claude, Marina Herber, 
Florence Hoffmann, Pepe Pax, Reiny Rizzi-Gruhlke.

L'exposition est ouverte tous les jours de 15h00 à 19h00
du vendredi 31 mars jusqu'au dimanche 09 avril inclus.

16 mars 2017

ReNaissance

Eis nächst Ausstellung mam Titel an Thema "ReNaissance" ass symbolesch fir dat neit Opliewen vun der a.s.b.l.
D'Ausstellung ass ze gesinn vum 31.III. - 09.IV.2017 all Dag vun 15:00-19:00 Auer zu Réiser an der Gemeng. Vernissage ass den 30. Mäerz um 18:30 Auer.

Mir hu net nëmmen e neie Comité, mee och nach eng Rei nei Membres adhérants wéi z.B. d'Florence Hoffmann, d'Marina Herber, de Pépé Pax, d'Reiny Rizzi, d'Monique Becker, de Gérard Claude an d'Marie-Josée Kerschen.
De Zahrée Veerman an d'Josiane Ginter waren schon während der Assemblée Générale extraordinaire als Member ugeholl ginn.

De neie Comité ass dann och fläisseg am Schaffen, a frou fir schon de neie Logo vum ARC presentéieren ze kënnen ... 

1 févr. 2017

Neie Comité

Mir hunn e neie Comité


No 12 Joer Aarbecht als Presidentin vum ARC, huet d'Astrid Koemptgen seng Pensioun méi wéi verdingt, a mir soen him MERCI fir déi vill Aarbecht déi hatt fir den ARC gemaach huet.

De 16. Januar 2017 haten mir dofir eng Assemblée Générale extraordinaire.
Déi zwee Membres adhérants – Josiane Ginter a Zahrée Veerman – goufen als Member ugeholl.
Si zwee haten och am Virfeld hieren Interessi fir de Comité schon ugekënnegt.

De neien Comité :

Serge KOCH - President
Rol BACKENDORF - Vice-President
Josiane GINTER - Secrétaire
Anne-Marie GRIMLER - Trésorier
Ania POLFER - Administrateur
Assy JANS - Administrateur
Dany BLASEN - Administrateur
Ingo SCHANDELER - Administrateur
Milly RICHTER - Administrateur
Zahrée VEERMAN - Administrateur, PR-Manageur

Eis nächst Ausstellung mam Titel "ReNaissance" ass vum 31.III.2017 - 09.IV.2017 zu Réiser an der Gemeng (an der Woch während den Öffungszäiten vun der Gemeng, an de Weekend just nomëttes). De Vernissage ass den Donnechteg 30.III.2017 owes.